Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

PPM

(Renata , 25. 10. 2010 17:41)

Dobrý den, mám dceru 2,5 let rodičák mi končí v květnu a plánujeme druhé dítě,budu mít nárok na ppm?a jaké peníze budu mít mezi rodičákem a ppm neschopenku?děkuji.stepanrenata@email.cz

Narok na PPM

(Martin, 21. 10. 2010 17:15)

Dobry den,
s manzelkou zijeme a pracujeme ve Velke Britanii nicmene dite, ktere planujeme, bychom chteli mit, porodit a zustat s nim uz v Ceske republice. Tady v Agnlii si radne odvadime National Insurance /zdravotni pojisteni/. Zajimalo by mne tedy, zda i my resp. manzelka by mela narok na PPM nebo onich 270 dni by musela byt evidovana v CR a tudiz by nemela narok na PPM. Predem dekuji za odpoved Martin / Lighthouse1@seznam.cz /

Práce pří rodičovské

(Martina, 21. 10. 2010 13:33)

Dobrý den, hledám práci, jsem na rodičovské a než jsem nastoupila mateřskou, můj zaměstnavatel byl Tesco stores. Četla jsem, že nemůžete dělat u zaměstnavatele od kterého pobíráte PPM, chtěla bych vědět kdybych měla možnost nastoupit, nejspíš na zkrácený úvazek, kvůli synovi, jestli by mi můj zaměstnavatel držel místo, do těch tří let, co je zákonem dané, nebo by můj zaměstnavatel u kterého bych nyní nastoupila. A pobírala bych pořád PPM? Děkuji M.r.1987@seznam.cz

Mateřská + přídavky

(Jana, 20. 10. 2010 19:29)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat,jestli bych měla nárok na mateřskou i v případě,že jsem přerušila studium a dosud jsem nepracovala.
Děkuji za odpověď Jana
kuratkomk@centrum.cz

Materska dovolena + pridavky na dite

(Lucie, 20. 10. 2010 15:08)

Dobry den, momentalne ziji ve Velke Britanii, narodilo se me miminko a pobiram zde materskou dovolenou Chtela bych se zeptat, jestli na ni mam narok i v CR a take na pridavky na dite. Trvale bydliste mam stale v CR. Dekuji za odpoved, Lucie
Lucka.Kuba@seznam.cz

studium

(Allie, 18. 10. 2010 17:25)

Dobrý den, je mi 20 let a v současné době studuji jazykovou školu(nultý ročník VŠ). Jsem v 2.měsící těhotenství. Dítě bych si velmi ráda nechala, ale studium přerušit nechci. Jak je to s tím vyplácením mateřské? Podle toho, co jsem četla výše, tak nárok na mateřskou bych později měla, ale musela bych ukončit studium??:/ Díky za odpověď.

délka rodičovské

(petra, 15. 10. 2010 11:54)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat do června 2019 jsem byla na mateřské s prvním synem pak jsem nastoupila do práce,ale od 1.1.2010jsem naUP teď jsem nastoupila do nové práce od4.10.2010 ,ale zjistila jsem,že jsem 5týnů těhotná budu mít možnost volby délky rodičáku? Děkuji za odpověď

Mam narok na materskou dovolenou?

(Jana, 14. 10. 2010 13:25)

Dobry den,
pracuji v zahranici a planuji se vratit do Cech,kde bych chtela nastoupit na materskou dovolenou.Pokud mam na ni narok co vsechno potrebuji k vyrizeni?
Dekuji za odpoved.

PPM

(Eva, 12. 10. 2010 19:23)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: můj syn má 15 měsíců, přičemž rodičovskou dovolenou mám na 3 roky. V současné době jsem ale v 15 týdnu těhotenství, proto by mě zajímalo, jak to bude s výpočtem mateřské. Bude v původní výší jako u prvního dítěte nebo jiná? A také co všechno musím nahlásit na sociálku, popřípadě zaměstnavateli? Předem děkuji za odpověď, kterou mi prosím pošlete na jinova.eva@seznam.cz

PPM

(Lenka, 11. 10. 2010 23:45)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: rodičovskou dovolenou mám na 3 roky, plánujeme druhé dítě, ale nevím, jak je to s mateřskou. Pokud by se druhé dítě narodilo až po tom, co můj první syn bude mít 3 roky, nastoupila bych pravděpodobně na neschopenku. Dostala bych také PPM, stejně jako u prvního dítěte i přesto, že bych byla pár měsíců na neschopence ( z důvodů neplacení 270 dní nemocen. pojištění )? Lze nemocenské pojištění doplatit, abych dostala PPM a kolik by to bylo Kč? Odpověď prosím pošlete na lbresto@seznam.cz Předem děkuji za odpověď.

matěřská

(Lucka, 7. 10. 2010 20:00)

odpovědi prosím zasílejte na pplisekk123@seznam.cz

matěřská

(Lucka, 7. 10. 2010 19:59)

Dobrý den,plánuji teď během října otěhotnět pokud to půjde.Jen mám dotaz mám smlouvu do listopadu2010,a nejspíš mě bude prodloužena o pět na dobu určitou.Musím v případě těhotenství hned oznámit zaměstnavateli,že jsem těhotna?A když budu muset jít na neschopenku bude mě zaměstnavatel moct vyhodit?A mám vůbec nárok na mateřskou?Od25.8.2008-29.2.2009jsem byla zaměstnaná poté jsem šla na UPa od1.4.2009-28.2.2010jsem byla opět zaměstnaná a poté jsem byla naUP od1.3.2010-30.6.2010 a od1.7.2010jsem zaměstnaná na dobu určitou.Děkuji za odpověď.

Mateřská

(Eliška, 30. 9. 2010 11:48)

Dobrý den,
jsem v 16tt a zaměstnaná od prosince 2009. Letos v prosinci se stěhujeme, proto musím zaměstnání opustit. Můj dotaz zní, zda se budu moct sama rozhodnout o délce mateřské nebo mi bude automaticky daná čtyřletá.
Děkuji za odpověď. eliskachudobova@seznam.cz

mateřská

(Martina, 30. 9. 2010 10:04)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli budu mít nárok na peněžité příspěvky v mateřství.V posledních dvou letech jsem odpracovala 270kal.dnů,ale od 1.května 2010 jsem na UP.Od 1.10.2010jsem dostala novou prac.smlouvu a jsem v 9týdnu těhotenství,termín mám v květnu,ale mám rizikové pracoviště tak budu muset jít na neschopenku.Děkuji moc za odpověď

ppm

(monicka.077@seznam.cz, 29. 9. 2010 12:00)

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Jsem od května 2010 nahlášena na UP.Co mám vše udělat abych mohla dostávat PPM a zvolit si opět 3-letou variantu jako u prvního dítěte.četla jsem že když si budu platit sama nemocen.pojištění,tak nárok prý budu mít.Dosud mi platil stát,pokud se nepletu.Kolik měsíčně bych si musela platit.Ted jsem ve 2měsíci těhot.Děkuji moc za odpověd,monicka.077@seznam.cz

mateřská

(Denisa, 28. 9. 2010 11:49)

Dobrý den, mám dotaz kolik se dává mateřská? Děkuji Pavelková

prosím poraďte mi

(Lenka, 25. 9. 2010 22:39)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, 19.2.2011 bude mít můj syn 2 roky, rodičovskou dovolenou mám na 3 roky, plánujeme druhé dítě, ale nevím, jak je to s mateřskou. Pokud by se druhé dítě narodilo až po tom, co můj první syn bude mít 3 roky, nastoupila bych pravděpodobně na neschopenku, dostala bych také mateřskou, stejně jako u prvního dítěte i přesto, že bych byla pár měsíců na neschopence? Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Nebo právě kvůli neschopence by se mi zmenšila mateřská?? Nebo ta druhá varianta:je lepší když se druhé dítě narodí ještě v době trvání první rodičovské dovolené? Odpověď prosím pošlete na symbyo@seznam.cz Děkuji mockrát

Rodičovská dovolená

(Martina, 23. 9. 2010 11:25)

Dobrý den,
prosím o informaci, kde mám pobírat rodičovský příspěvek. Dcera měla 10.8.2010 tři roky a v měsíci září mi měla být vyplacena poslední výplata ročičovského. Toto se nestalo, neboť sem se dne 15.5.2010 vdala za občana SR, kde manžel i nadále pracuje a má trvalý pobyt. Já i s dcerou máme trvalý pobyt stále v ČR a tu se i zdržujeme. Během rodičovské mi byl ukončen pracovní poměr (v roce 2008, byl na dobu určitou). Prosím o radu, proč mi nebyla vyplacena poslední výplata, a z jakého důvodu si jí mám žádat v SR?

Děkuji mockrát za odpověď.

výše mateřské

(Jana, 22. 9. 2010 21:42)

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda fakt, že jsem na rizikovém těhotenství, tedy na neschopence 6 měsíců z mého těhotenství a nepobírám plat, ale dávky v pracovní neschopnosti, ovlivní (sníží) také výši mateřské při jejím výpočtu. Jinak v práci mám trvalý pracovní poměr a pracovala jsem 7 let.

Děkuji, Jana

Zajímavý odkaz

(Bára, 21. 9. 2010 8:40)

Dobrý den,
přikládám zajímavý odkaz o RD a MD.

http://poradna.jobs.cz/prace-na-materske/tehotenstvi-a-prace/


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

následující »