Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování pro maminu!!!

(Helena, 25. 1. 2008 9:39)

Děkuji moc za odpověď. Ještě, že Vás tady máme a poradíte nám. Na úřadech někdy ani sami nevědí co a jak. Ještě jednou moc DÍKY za rady!!! Zdravím a přeju pohodové dny. Helena

ještě dotaz

(Petra, 25. 1. 2008 8:24)

Děkuji vám za odpověďi, ještě by mě zajímalo, jestli pak budu mít také možnost volby si vybrat, jak dlouho budu na MD, když budu mít odpracovaný jeden měsíc.?Díky

paní Petro,

(mamina, 24. 1. 2008 17:50)

ano můžete po rodičovské dovolené nastoupit do zaměstnání a ikdyž pracovní poměr ukončíte a právě budete těhotná, máte nárok na 6 měsíční ochrannou lhůtu, takže když onemocníte, Váš bývalý zaměstnavatel Vám bude vyplácet nemocenskou a po té i PPM...

paní Heleno,

(mamina, 24. 1. 2008 17:40)

Ano o rodičovský příspěvek si může zažádat Váš manžel a po provedení volby jej na Vás převést.Zažádejte hned po porodu, zároveň při žádosti o porodné a dětských přídavků(žádosti se podávají na ÚP-odbor státní sociální podpory, dle Vašeho bydliště).Vy zatím zůstaňte hlášena na ÚP, také do porodu, jelikož než se Vám narodí miminka a nebyla by jste na ÚP evidována, musela by jste si sama platit zdravotní pojištění( 1080,-Kč/na měsíc)...

Rodičovský příspěvěk otec?

(Helena, 23. 1. 2008 10:47)

Dobrý den! Mám na Vás několik dotazů. Jsem hlášena na ÚP od 04/2007 a proto nemám nárok na PPM a nemohu si vybrat délku čerpání rodičovské dovolené. Může požádat o rodičovský příspěvek manžel a vybrat si 3 letou variantu čerpání a později na mně převést? V pracovním procesu je od 1.5.2007 a jeho hrubý plat je 7 200.- ! A kde a kdy máme zažádat? Termín porodu je 27.3.2008 a čekám dvojčata. Mám zatím zůstat na ÚP nebo se mám odhlásit a kdy? Předem děkuji za odpovědi. S přáním krásného dne se loučí Helena

ještě upřesnění

(Peta, 22. 1. 2008 12:02)

A když je ta těhotná nyní na mateřské, v únoru jí mateřská skončí, ale nastoupí do zaměstnání a pak ze své vlastní vůle poměr ukončí. Má nárok na ppm?

Zaměstnaná těhotná

(Peta, 22. 1. 2008 11:34)

Dobrý den, měla bych otázku, když je těhotná zaměstnaná jen jeden měsíc a pak z vlastního rozhodnutí pracovní poměr ukončí, vzniká jí i tak nárok na PPM, když hned začne marodit a tudíž bude v 6 měs. ochr. lhůtě? Děkuji za odpověď?

paní Katko,

(mamina, 21. 1. 2008 10:30)

pokud otěhotníte do 4 let prvního dítěte a budete stále v pracovním poměru, budete mít nárok na nemocenskou i mateřskou( a tu ve stejné výši jako u prvního miminka).Pokud, ale ve 3 letech dítěte tento pracovní poměr ukončíte a nebudete právě těhotná, šestiměsíční ochranná lhůta se na Vás již vstahovat nebude(cituji:po ukončení pracovního poměru, V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ, trvá ještě 6měsíční ochran.lhůta).Potom ten 4 rok budete brát na Vaše první dítě 3800-Kč a když se vám v tom roce narodí miminko, v měsíci porodu si převedete RoP na něj a budete pobírat pomalou variantu ( tedy do 21 měsíců nového miminka 7600,-Kč a po té do jeho 4 let 3800,-Kč)....

druhé dítě

(katka, 18. 1. 2008 17:43)

ještě prosím dotaz k předcházejícímu. Pokud by mě v jejích 3 letech opravdu propustili, a já otěhotněla do půl roku potom, vztahuje se na mě i tak ochranná lhůta, že bych případně mohla v těhotenství marodit? (jak je to pak s dobíhajícím rodičovským příspěvkem na první dítě?)

druhé dítě

(katka, 18. 1. 2008 17:39)

Dobrý den,mám dotaz,není mi jasná jedna věc.Jsem na rodičovské dovolené, dceři budou v srpnu 08 3roky.Rádi bychom měli ještě druhé dítě.Pokud stihnu otěhotnět do jejích 3 let,budu mít nárok při narození druhého dítěte na mateřskou dovolenou? Pokud do této doby neotěhotním, ráda bych s ní zůstala doma do jejích 4 let, takže bych ráda požádala v práci o neplacené volno.Pokud mi nevyhoví a propustí mě, je mi jasné,že pokud do jejích 4 let otěhotním, nárok potom na mateřskou dovolenou nemám a budu mít jen rodičovský příspěvek. Ale pokud mi vyhoví a volno mi dají,tudíž zůstanu zaměstnaná, mám potom na mateřskou dovolenou nárok? Je to trošku zmatené, snad mi rozumíte. Děkuji za odpověd Katka

ANO

(mamina, 17. 1. 2008 11:48)

pokud jste pracovala v organizaci do 25 zaměstnanců, nemocenskou i následnou PPM Vám bude vyplácet přímo ČSSZ dle Vašeho bydliště...

upřesnění

(Petra, 16. 1. 2008 16:46)

Děkuji za odpověď, takže pokud je zamtel malá organizace platí to za něj sociálka? a mateřskou tedy platí také soc.? Děkuji za odpověď

paní Petro,

(mamina, 16. 1. 2008 11:43)

Po ukončení pracovního poměru, v době těhotenství, trvá ještě 6 měsíců ochranná lhůta.Jestliže tedy hned nastoupíte na "marodku", nemocenskou Vám bude vyplácet Váš bývalý zaměstnavatel(u malých organizací do 25 pracovníků- příslušná správa soc.zabezpečení)a po ukončení nemocenské i následnou mateřskou(28 týdnů u 1 miminka a nebo 37 týdnů u vícerčat).o RoP si zažádáte až po ukončení PPM....

Zaměstnaná na dobu určitou

(Petra, 16. 1. 2008 11:24)

Poraďte mi, prosím. Jsem těhotná, zaměstnaná na dobu určitou,trvalý poměr mi končí a já pak tudíž půjdu marodit. Budu v půl roční ochranné lhůtě, ve které mě bude vyplácet zaměstnavatel? Od koho mi pak bude chodit PPm? Nebo dostanu rovnou rod. příspěvek od porodu? Díky

Pro maminu

(Helena, 10. 1. 2008 9:50)

I přesto, že jste mně vůbec nepotěšila, tak Vám děkuji za odpověď. Aspoň vím na čem jsem. Ještě jednou díky moc.Helena

paní Martino,

(mamina, 9. 1. 2008 20:00)

Studentkám a žákyním náleží PPM ve výši 254,-Kč za kalendářní den a vyplácí ji škola, kde jste studovala.Tato PPM je poskytnuta po přerušení nebo po ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, který určil lékař.Z této výše PPM si vybrat dvouletou variantu nemůžete, "pouze"tříletou a nebo čtyřletou.

rodicovsky prispevek

(martina, 9. 1. 2008 17:04)

Pokud jsem jako studentka otehotnela a koncim studium v cervnu tohoto roku slozenim zaverecne zkousky, jak to bude s rodicovskym prispevkem? Budu dostavat tedy rovnou prispevek a az po porodu ditete. Ale mohu si vybrat zda dva roky 11000 tri roky 7600 a 3800 (presne castky nevim) v pripade, ze budu doma 4 roky? Nebo tento vyber vyse rodicovskeho prispevku je jeste necim omezen? Dekuju

paní Heleno,

(mamina, 9. 1. 2008 9:27)

je mi to líto, ale Vaše informace jsou správné.Hned po porodu si zažádejte o RoP, do té doby jak píšete jste v evidenci na ÚP a nárok na PPM Vám opravdu nevznikl.Pokud Vám jiná maminka řekla, že byla ve stejné situaci jako Vy a nárok na PPM měla, je to tím, že kdyby jste nastoupila na mateřskou z ÚP do 31.12.2007, tak podle zákona to bylo možné, ale protože od 1.1.2008 vstoupila v platnost reforma a nové podmínky pro maminky, tak tento nárok na PPM u evidovaných na ÚP zanikl...

paní Pavlo,

(mamina, 9. 1. 2008 9:16)

nemusíte se bát, jestli-že otěhotníte o vyplácení invalidního důchodu nepřijdete...

Mám nárok na PPM nebo ne?

(Helena, 8. 1. 2008 15:49)

Dobrý den všem!Nezlobte se,ale mám v tom zmatek a každý říká něco jiného a tak touto cestou prosím někoho kdo tomu rozumí zda by mi to objasnil.Můj poslední prac.poměr trval od 09/2004 do 04/2007,na prac. úřadě jsem od 20.4.2007 a tutíž jsem vyčerpala 6měsíční podporu a nyní jsem na neschopence,ale nedostávám žádné dávky(vlastně nic už od půlky října).Na mateřskou bych mohla jít 30.1.(8 týdnů před porodem - dvojčata) a dnes mi řekli na ČSSZ,že nemám nárok na PPM,protože jsem na úřadu práce.Prý dostanu příspěvky až po porodu.Sami ještě přesně neví co a jak,je to pro ně vše nové.Jestli se najde někdo kdo mi může poradit budu hodně vděčná.Předem velice děkuji za jakoukoliv radu.Jsem už z toho na blázinec.Díky Helena


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69

následující »