Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama:
 Mateřská dovolená - změny od 1.1.2009

Od 1. ledna 2009 vstupuje v platnost nový zákon o nemocenském pojištění. Zatímco v roce 2008 činila maximální výše peněžité podpory v mateřství 14 370 Kč měsíčně, od příštího roku bude maximum 28 890 Kč měsíčně.

Nový zákon zvyšuje procento, podle kterého se z vyměřovacího základu peněžitá pomoc v mateřství vypočítává, z 69 % na 70 %.  Podstatné ale je, že se zvyšuje i hranice příjmu, z něhož jsou dávky vypočítávány. Dosud totiž nebyly do základu pro výpočet dávek započítávány příjmy vyšší než 24 000 Kč. Nyní se redukční hranice posouvá až na 71 000 Kč měsíčního platu.

Změna se bude týkat i mužů, kteří zůstanou s dítětem doma. Zvýší se i dávky vyplácené ženám (mužům), kteří mateřskou dovolenou nastoupí v roce2008 a v roce 2009 jim bude dobíhat. V jejich případě však dojde od nového roku  pouze k navýšení redukčních hranic na 610 a 870 Kč z původních 550 a 790 Kč. Pro přesný výpočet můžete použít kalkulačku na stránkách MPSV.

Jak se změní vyplácení mateřské

Měsíční hrubá mzda         PPM     2008

     PPM  2009

10 000                      6 840                      6 930
15 000                    10 230                    10 380
20 000                    12 750                    13 830
25 000                    14 370                    16 980
30 000                    14 370                    19 050
35 000                    14 370                    21 120
40 000                    14 370                    22 350
45 000                    14 370                    23 370
50 000                    14 370                    24 390
55 000                    14 370                    25 440
60 000                    14 370                    26 460
65 000                    14 370                    27 510
70 000                    14 370                    28 560
75 000                    14 370                    28 890
80 000                    14 370                    28 890

zdroj : MPSV

Od 1.1. 2009 může střídavě čerpat mateřskou dovolenou otec i matka, ale až od ukončených 6 týdnů věku dítěte.  

Nový zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.

 

 


Nástup na mateřskou
Den nástupu na mateřskou dovolenou stanoví gynekolog. Zpravidla se na ni nastupuje 6 týdnů před stanoveným termínem porodu - nejdříve však 8 týdnů. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů - nově i pro osamělé ženy. Pokud  čekáte dvojčata, mateřská se vám prodlužuje na 37 týdnů.  Pokud do porodu nestihnete vyčerpat celých 6 týdnů, protože porod nastal před stanoveným termínem, převádí se vám nevyčerpané dny na dobu po porodu - až do dovršení 28 týdnů. Pokud však nevyčerpáte těchto 6 týdnů z jiného důvodu, máte nárok na mateřskou jen do uplynutí 22 týdnů ode dne porodu.

Mateřská dovolená nemůže být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.

Pokud máte rizikové těhotenství, jste na neschopence a pobíráte nemocenskou, 6 týdnů před porodem přecházíte na mateřskou dovolenou a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství (PPM).


Pro stanovení výše mateřské se používá denní vyměřovací základ užívaný pro stanovení nemocenského od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; pokud jste byla převedena na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství, denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni vašeho převedení na jinou práci, pokud je to pro vás výhodnější.

Výše mateřské za kalendářní den nyní činí 69 % denního vyměřovacího základu a poskytuje se za kalendářní dny. Od 1.1.2009 to bude 70% denního vyměřovacího základu.


Nárok na pobírání peněžité podpory v mateřství

mají ženy, které byly v posledních 2 letech před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastny nemocenského pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel.

Pokud pracujete jako OSVČ, je navíc potřeba, abyste se účastnila nemocenského pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem a abyste zaplatila pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástupu na mateřskou dovolenou.

Ochranná lhůta
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.


Ukončení mateřské dovolené a nástup na rodičovskou dovolenou
Po ukončení mateřské dovolené je třeba zařídit dvě věci - u zaměstnavatele zažádat o vybrání "řádné dovolené", na kterou máte nárok - a to ihned po ukončení mateřské dovolené (jinak se nárok krátí) a zároveň zajít na sociálku, nahlásit ukončení mateřské dovolené a zažádat si o zahájení vyplácení rodičovského příspěvku.  Od ledna 2008 si lze vybrat rychlý, klasický či pomalý způsob čerpání rodičovské dovolené - viz změny v čerpání rodičovské dovolené.


Otec na rodičovské dovolené
Od ledna 2001 byl pak zaveden termín "rodičovská dovolená".  Důvodem byla snaha vytvořit rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích a zajistit, aby nárok na pracovní volno z důvodu péče o dítě do tří let věku mohl vzniknout jak matce, tak i otci dítěte. Otci dítěte je zaměstnavatel povinen poskytnout na jeho žádost rodičovskou dovolenou od narození dítěte po dobu, o kterou požádá - nejdéle do 3 let věku dítěte. Otec tedy může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte nebo navázat na péči poté, co matka dítěte vyčerpá 28 (37) týdnů dovolené mateřské.

Nově má na PPM nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.


Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná ustanovení jako u žen.


Jste-li studentkou nebo žačkou,
máte v případě těhotenství a mateřství nárok na PPM, pokud splňujete určité podmínky. Za studentku nebo žačku jste považována, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učeliště nebo vysokou školu či jinou formu studia, která je pro účely důchodového pojištění považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o studium řádné a denní. Výše PPM u studentek činí od 1.1.2008 254 Kč na kalendářní den.

PPM studentkám je poskytnuta po přerušení nebo ukončení studia, nejdříve však od počátku 6.týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař

Vyplácení PPM - v případě, že se jedná o "velkou organizaci" (nad 25 zaměstnanců) - vyplácí PPM zaměstnavatel, v případě, že se jedná o "malou organizaci" (do 25 zaměstnanců) nebo OSVČ, peníze vyplácí příslušná správa sociálního zabezpečení.  

 


Nástup na mateřskou dovolenou z rodičovské
Pokud nastupujete na mateřskou dovolenou z rodičovské dovolené - tj. čekáte druhé (třetí) dítě - platí, že na peněžitou podporu v mateřství máte nárok, pokud na ni nastupujete do 3 let věku prvního (předcházejícího) dítěte. Pokud na mateřskou nastupujete po uplynutí delšího období a v mezičase jste nepracovala (neplatila 270 dnů nemocenské pojištění), nárok na proplácení mateřské nemáte a pobíráte rovnou rodičovský příspěvek.

 

 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2008 je nový systém čerpání rodičovské dovolené. Lze čerpat rychlou, klasickou či pomalou verzi. Více viz Změny v čerpání rodičovské dovolené.

dítě může navštěvovat i jesle či školku v povoleném rozsahu. (dítě mladší 3 let po dobu maximálně 5 dnů v měsíci, dítě starší 3 let v rozsahu maximálně 4 hodiny denně) 

Přivýdělek
při rodičovském příspěvku není omezen.

Rodičovský příspěvek lze pobírat vždy jen na jedno dítě.

 


Novela zákoníku práce umožňuje, aby rodičovskou dovolenou čerpali oba rodiče. Nárok na rodičovský příspěvek však vzniká jen jednomu z nich.

 


Po porodu si můžete zažádat ještě o "porodné" - což je jednorázová dávka - a o její čerpání lze zažádat do 1 roku od porodu. Později nárok zaniká.

 


V závěru se musím přiznat, že můj vztah ke všem úřadům je, jemně řečeno, vlažný a pokud mi dá někdo na výběr vyplnit formulář a jít s ním na sociálku nebo složit vagon uhlí, běžím okamžitě pro lopatu. Ale abych úřednicím nekřivdila, už jsem měla i štěstí a narazila na pár usměvavých a ochotných poradit. Vám všem, které papírování čeká, radím vyzbrojit se nekonečnou trpělivostí a vytrvale se ptát dokud nebudete mít úplně jasno. Bohužel už se mi stalo, že co úřednice, to jiná informace :-( Každopádně přeji hodně štěstí!

Změny v systému vyplácení rodičovské dovolené najdete zde: /clanky/zmeny-v-cerpani-rodicovske-dovolene


Pokud se někdo z vás v dané problematice dobře orientuje a zodpoví případné dotazy v komentářích, budu vám moc vděčná.

Pokud jste zde nenašli odpověď na váš dotaz a potřebujete poradit v konkrétní situaci, doporučuji vám tuto poradnu : http://www.penize.cz/29259-socialni-problematika

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mateřská

(Andrea, 8. 8. 2009 12:18)

Dobrý den.Chtěla bych se zeptat.Syn se narodil 8.3.2009.Na mateřskou jsem nastoupila 14.2.2009.Nevím do kdy mam mateřskou.Děkuji předem za odpověd.Muj email je musilkaandrea@seznam.cz.

mateřská

(Zdenka, 7. 8. 2009 7:58)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat na mou budoucí nevěstu,která ukončila asi před měsícem zaměstnání a teprve před týdnem,kdy byla u doktora,tak se dověděla,že je s mým synem těhotná.Na úřadu práce je nahlášená a bere podporu 5.000kc.A mě by ted zajímalo,co bude s mateřskou,když nemá zaměstnání.A tak se chci zeptat,jestli by byla možnost dostávat mateřskou nebo aspon nějaký příspěvek...Moc Vám děkuji za brzskou odpověd.PS:je těhotná prý 1měsíc a půl.S pozdravem Benešová.

dotez

(andrea vencekova, 4. 8. 2009 14:55)

kontakt na mne andrejocka.vencek@seznam.cz

dotaz

(andrea vencekova, 4. 8. 2009 14:45)

Dobry den.prosim vas chci se zeptat.Cekam druhe dite ale jsem nezamestnana.Pojištena jsem v rakouskem systemu protože manžel je pendler a pracuje v rakousku.Tak mne zajima jaky mam narok na RP a zdali vubec anebo jestli si mužu žadat o nej v rakousku?Synovi je 7 let.dekuji

Rodicovsky prispevek

(Klara S., 4. 8. 2009 14:05)

Dobry den,
jsem na materske ctvrtym rokem,smlouva se zamestnavatelem mi chvili po porodu skoncila a budu nastupovat na druhou rodicovskou. Jelikoz nemam zamestnavatele, nemam narok na materskou, ale rovnou rodic. prispevek a nemuzu si zvolit delku cerpani automaticky mi daji 4 roky, coz nechci. Chtela bych to zvoleni nejak obejit pres otce ditete, ktery by na par dni nastoupil, zvolil delku cerpani a pak bychom si to prohodili. Zajimalo by me, jak dlouho otec musi byt na teto rodicovske. Preci jen plat ma vyssi a z jedne materske bychom kvuli splaceni hypoteky nevyzili. Tenhle system me trochu stve, protoze nejenze kvuli predchozimu zamestnavateli prijdu o zajimavou materskou (plat jsem nemela zas tak spatnej), ale i o volbu cerpani rodic. prispevku.

Nástup na MD z RD do 3 let věku

(Martina, 3. 8. 2009 21:20)

Chtěla bych se pro jistotu zeptat, i když něco už jsem se tu dočetla. Mám tedy nárok na MD pokud porodím 2. dítě do 3.let věku 1.dítěte? (jsem zaměstnaná a délka D je 3roky).Ale chci se hlavně zeptat, zda mi zaměstnavatel drží další 3 roky zaměstnání, když mi bude vyplácet MD. Díky za odpověď.

muz na materske

(jana, 3. 8. 2009 12:42)

dobry den,jsem v plnem inv.duchodu v lednu 09 se mi narodilo dite,peci nezvladam,muze o nej pecovat otec,kolik by pobiral materskou,ma hrubeho 23tisic. dekuji za odpoved jana

zbytek dovolene

(veronika, 1. 8. 2009 16:40)

dobry den,chtela bych se zeptat nastoupila sem na nemocenskou kvuli rizikovimu tahotenstvi,zbylo mi 17 dni dovolene mam narok na zaplaceni te dovolene?dekuji

JAK JE TO S PARAGRAFEM?????

(DÁŠA, 1. 8. 2009 12:56)

DOBRÝ DEN,CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT ŽIJI PĚT LET S DRUHEM A JESTLI JE MOŽNÉ ABY DOSTAL PARAGRAF NA DÍTĚ KDYŽ JÁ BUDU V PORODNICI.PRVNÍ DÍTĚ PŘIZNANÉ NENÍ.DĚKUJI ZA INFORMACI.DÁŠA

Pro Petru-z Md na Md

(Petra, 31. 7. 2009 22:08)

Porodit musite do doby než bude prvnimu dideti dva roky.Pak krasne navazete na druhou MD.Když porodite po dvou letech MD-budete bez vašeho příjmu..Pokud vám lekař nenapiše rizikové těhotenství.Nám se to podařilo po dvou let a čtyřech měsících.

nárok na PPM

(Moňásek, 24. 7. 2009 19:56)

Dobrý den,
od 1.1.2009 jsem nastoupila k novému zaměstnavateli. Zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr k 31.3.2009 ve zkušební době. Od 27.3.2009 jsem na neschopence -jsem těhotná (termín mám 11.10.2009). Předešlé zaměstnání mi na sebe navazovaly. Chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jaké jsou podmínky pro splnění nároku PPM a splňuji je?A u koho mám o PPM žádat? A z jakých výplat se mi bude PPM počítat (jen od posledního zaměstnavatele, ikdyž jsem tam pracovala jen tři měsíce nebo za posledních 12 měsíců)?Děkuji za odpověď. Monika

dodatek k dotazu

(Lucka, 23. 7. 2009 17:23)

ješte jsem chtěla dodat,že než jsem nastoupila na MD tak jsem byla měsíc na PÚ.tak jestli to má nějaký vliv.Děkuji
dusicka88@seznam.cz

poradíte?

(Markéta, 23. 7. 2009 11:35)

Dobrý den, v květnu 2009 jsem ukončila zaměstnání, které trvalo přes rok. Od té doby jsem hlášena na úřadu práce. V červnu jsem otěhotněla, termín porodu připadá na březen 2010. V případě že se mi podaří nechat se do porodu zaměstnat, z jaké částky se mi bude počítat PPM? V případě že zaměstnání neseženu, nárok na PPM mít nebudu? Děkuji. (konvalinka.a@seznam.cz)

poradíte?

(Kamila, 22. 7. 2009 18:25)

Dobrý den,momentálně pracuji v cizině,ale v polovině srpna zde končím a odjíždím na trvalo do Čr,kde se budu hlásit na úřad práce jsem ve druhém měsíci těhotenství...zajímalo by mě jak se u mě bude vypočítávat výše PPM...děkuji (kamilakrestova@seznam.cz)

dotaz

(Lucka, 22. 7. 2009 10:41)

Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Od dubna pobírám RD a mám ji stanovenou na 3roky,otěhotněla jsem při škole a narok na PPM mě vznikl tudíž jsem nikde zatim nepracovala.chci se zeptat když znovu otěhotni a porodím v době pobírání RD zda mi opět vznikne nárok na PPM nebo rovnou budu na RD.Děkuji Email:dusicka88@seznam.cz

"Řádná dovolená"

(Petra, 17. 7. 2009 12:52)

Dobrý den, chci se zeptat, co je to ta "řádná dovolená"?? Normálně příjdu do zaměstnání a zažádám o vybrání řádné dovolené?? nepotřebuji k tomu žádný papír a ani nic podobného?? Děkuji za odpověď Péťa

Dotaz-PPM v roce 2009 pro dvojčata

(Katka, 16. 7. 2009 12:28)

Dobrý den,mám dotaz.Letos v květnu jsem nastoupila na mateřskou a v červnu porodila dvojčátka.Dnes byl manžel vyřizovat na sociálce mateřskou a bylo mu řečeno, že na dvojčata byla prodloužená PPM zrušena a je tudíž jen klasická 27týdnů.Nikde jsem tuto zprávu nenašla.Je to opravdu tak nebo ho úřednice jen zmátla?
Děkuji za odpověď.
Katka

zadost o radu

(Dominika, 15. 7. 2009 22:12)

Prosim o radu, blizi se mi konec rodicovske dovolene a zamestnavatel nema pro mne zadnou volnou pozici, ma puvodni je obsazena. Vim, ze mam narok na odstupne, ale neznam v jake vysi. Muze mi nekdo prosim poradit?
Dekuji.
email:d.gremmel@seznam.cz

Ukončení RD a nástup na další MD

(Šárka Francová, 14. 7. 2009 17:37)

Dobrý den,
ráda bych poprosila o radu při řešení mé situace. Právě mi skončila 2 letá RD (dcera se narodila 12.7.2007) a v práci jsem nahlásila, aby mi drželi místo 3 roky. Původně jsme plánovali 2.dítě do 2 let, ale podařilo se to až později. Nyní jsem opět těhotná (v 18.tt), termín porodu 17.12.2009. Termín nástupu na další MD 8t. před porodem připadá na 22.10.2009. Jde mi tedy o 3,5 měsíce mezi nyní skončenou RD a novou MD.
Zjistila jsem si toto: sociální platit nebudu.
Zdravotní také ne - starám se o dítě ve věku do 7 let.
Mám nějakou možnost získat nějaké peníze od státu či zaměstnavatele? Třeba v případě rizikového těhotenství? Podotýkám, že v práci mě teď na tu chvilku nechtějí.

Předem mockrát děkuji za radu. Prosím o zaslání odpovědi i na můj email sarka.francova@sc-kolin.cz

Dotaz

(Honza, 12. 7. 2009 19:15)

Má 16letá dcera mě oznámila že je těhotná,dítě si chce nechat a na interupci už je stejně pozdě.Chce nechat i školu.Poraďte co dál,kam na úřady(sociálka,pracák)vůbec se v tomto nadělení nevyznám,nechci nic zanedbat.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

následující »